air compressor หลักการทํางาน air compressor system คือ

Air compressor คือปั๊มลมแบบหนึ่งถ้าว่าในทางภาษาไทยโดยมากจะกล่าวว่า เครื่องอัดอากาศ เสียมากกว่า ปั๊มลมลักษณะนี้ทำงานโดยการอัดอากาศเข้าไปภายในตัวเครื่องหรืออีกนัยหนึ่งคือ จะดำเนินการโดยการแปรเปลี่ยนกำลังงานของลมที่เข้าไปข้างในตัวเครื่องให้เป็นกำลังงานจลน์ โดย air compressor system นอกจากหลักการทำหน้าที่หลักๆ นี้แล้วยังจำแนกการปฏิบัติงานในหมวดย่อยๆ ตามแต่อย่างของปั๊มลมจำพวกนั้นๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ ปั๊มชนิดใช้การแทนของของเหลวจะปฏิบัติการโดยใช้แนวนโยบายการแทนของของเหลวชั้นในเครื่องสูบ

 

air compressor หลักการทํางานโดยเพิ่มเติมพลังงานให้แก่ของเหลวที่อยู่ข้างในเครื่องสูบจากการใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหากเป็นปฏิกิริยาที่มีขึ้นชั้นในศูนย์กึ่งกลางของเครื่องปั๊มอย่างโรตารี่จะทำงานโดยเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยอาศัยการหมุนของเฟืองของแกนกลางของเครื่องปั๊ม พร้อมทั้งปั๊มประเภทลูกสูบชักจะดำเนินการโดยอาศัยแรงอัดโดยตรงของตัวกระบอกสูบ ลูกสูบจะเคลื่อนเข้าอัดของเหลวซึ่งเป็นการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวอีกอย่างหนึ่งสำหรับเป็นเหตุให้ของเหลวเคลื่อนที่ออกสู้ทางจ่ายไม่ก็ท่อจากข้อความที่ผ่านๆ มาหยิบยกปั๊มลมแล้วนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างแรกคือว่าการเลือกดูปั๊มลมเพื่อให้ให้ได้ปั๊มลมที่สมควรกับการทำงานพร้อมด้วยต้นทุนของผู้ซื้อ ข้อต้องระวังมีดังนี้คือ อันดับแรกจำต้องตรวจสอบแรงดันลมสูงสุดของเครื่องปั๊มลมแต่ละเครื่อง เนื่องด้วยแม้ว่าเครื่องปั๊มลมบางตัวจะมีขนาดเท่ากันถึงกระนั้นผลรวมความดันที่ตัวเครื่องอาจจะจุได้นั้นไม่มีแบบเดียวกัน เพราะAir compressorมีการทำงานที่ว่าด้วยแรงดันลมอยู่สองแบบคือ Single stage พร้อมกับ two stage แม้เลือกดูผิดรูปแบบคงก่อกำเนิดข้อเสียหายกับตัวเครื่องปั๊มได้ อันดับต่อมานั่นคือ ปริมาณลมที่ตัวเครื่องสามารถบรรจุได้ พร้อมด้วยอาจตกลงใจได้ถูกต้องว่าจะเจาะจงใช้เครื่องปั๊มประเภทใหญ่หรือว่าขนาดย่อม ประเภทท้ายที่สุดคือควรจะระลึกถึงเครื่องมือเสริมของเครื่องปั๊มถ้าต้องการเอามาใช้ในด้านของการฟอกอากาศ ตลอดถังบรรจุลม เครื่องมือสำหรับลดอุณหภูมิลม เครื่องสำหรับเป่าลมให้แห้ง และตัวกรองลม สมควรพิจารณาดูว่าอยู่ภายในสถานะดีพร้อมด้วยทำงานหรือไม่ เหตุด้วยไม่งั้นจากนั้นคงจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยเหตุนั้นจำต้องละเอียดไว้ก่อนเป็นเยี่ยมก่อนใช้งานปั๊มลมสิ่งสำคัญที่จำต้องไม่ลืมดูก็คือเรื่องขององค์ประกอบแต่ละส่วนว่ามีติดมากับปั๊มลมครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้เพราะวัสดุอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหายไป ไม่แค่เพียงปั๊มลมจะประจำการได้ไม่เต็มที่ แม้กระนั้นยังคงก่อให้เกิดข้อเสียหายกับตัวปั๊มลม หรือไม่ต่อเครื่องมือที่ทำงานควบคู่ด้วย