สร้างคอกหมูด้วยพื้น pu กับ epoxyและงาน พื้น epoxyอย่างดี

สร้างคอกหมูด้วยพื้น pu กับ epoxyและงาน พื้น epoxyอย่างดี

 

ยายเราเป็นคนต่างจังหวัดแกชอบปลูกผักสวนครัวกินเองและเลี้ยงไก้ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เพื่อขายและกินผลผลิตที่ยายเป็นคนสร้างเอง ยายเราเป็นคนที่ประหยัดมากๆทำตามรอยพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงที่พ่อหลวงเราได้เอ่ยไว้ ยายเรามีร่างกายที่แข็งแรงมากเพราะยายเรากินแต่ผักสวนครัวที่ตัวเองเป็นคนปลูก ปลอดสารเคมีทุกอย่าง บางทีเพื่อนบ้านยายก็มาขอผักตามรั่วบ้านที่ยายปลูก

ยายเราเป็นคนใจดีก็แบ่งแจกเพื่อนบ้านอยู่เสมอๆ มีอยู่วันหนึ่งคอกหมูเก่าที่มีมันเริ่มชำรุดเสียหายแล้วยายเราเลยจะสร้างคอกหมูใหม่และเปลี่ยนทำเลที่ตั้งคอกหมูไปด้วย เพื่อนบ้านละแวกนั้นใจดีมากๆมาช่วยยายเราสร้างคอกหมูใหม่ ยายให้เราไปหาซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างคอกหมูโดยซื้อพื้น pu  กับ epoxyมาสร้างเป็นขอบๆคอกเพื่อก่อให้เป็นคอกหมูและซื้องาน พื้น epoxyอย่างดีมาเป็นหลังคาให้เจ้าหมูตัวอ้วนๆได้คุมแดดและฝน ร้านขายปูนราคาถูกก็ขายปูนให้ยายเราในราคาที่ถูกมากๆ เพราะยายเราเป็นคนใจดีชาวบ้านทุกคนจึงรักยายเรา พอได้อุปกรณ์ครบแล้วเพื่อนบ้านร่วมด้วยช่วยกันสร้างคอกหมูใหม่ให้ยายเรากันอย่างขยันขันแข็งมาก

โดยการเอาพื้น pu กับ epoxyมาก่อต่อกันเพื่อเป็นคอกและฉาบพื้นคอกให้อย่างเรียบเนียนและมุงหลังคาคอกหมูเพื่อมุงงาน พื้น epoxyปิดแดดปิดฝนให้หมูได้อยู่อาศัยในบ้านบ้านใหม่ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแถมสวยงามกว่าหลังเก่าเป็นอย่างมาก ยายเราก็ทำกับข้าวเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยสร้างคอกหมู ทุกคนทำงานเหนื่อยแต่ไม่มีใครบ่นสักคำนี้แหละน้ำใจของคนไทยและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแก่กัน เราจะปฏิบัติตัวให้เหมือนกับยาย เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังๆสืบทอดต่อไปในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงเราได้ทรงสอนไว้อย่างแน่นอน